Fundacja Kamena1933 — witamy!

Najnowsze wydarzenia

 

Obszary działalności

O NAS


Jesteśmy stąd. Stanowi nas pogranicze, miasto i jego niezwykła kultura, którą chcemy Ci opowiedzieć. Idea Fundacji nie zrodziłaby się, gdyby nie atmosfera czasu i ludzi. Upór i determinacja twórców jednego z najważniejszych czasopism artystycznych Europy Środkowej lat 30. Kiedy upadały czołowe czasopisma 20-lecia („Kwadryga”, „Skamander”, „Zdrój” i wiele innych...), dwu nauczycieli-pasjonatów postanowiło zaproponować nieco inny kierunek spojrzenia na kulturę. Wsłuchać się w Europę Środka. Dziś dorobek tamtego okresu stanowi nie tylko czasopismo, ale i osobiste historie twórców należących do jego kręgu Fascynujące historie... Chcemy zatem odkurzyć karty zapomnianych numerów „Kameny”, archiwa poetów i dzieła artystów. Fundacja Kamena1933 – pracownia 20-lecia – dzięki niemu Chełm wciąż inspiruje...

MISJA


Nasza misja skupiać się będzie wokół zagadnień kluczowych dla kulturowej tożsamości Chełma. Tożsamości, która wyrasta przecież z różnorodności. Wielokulturowości. Wyróżniającym się na tym tle zjawiskiem była z pewnością działalność kręgu twórców czasopisma „Kamena”. Nasze spojrzenie chcemy zatem opierać o ich dorobek, poszerzając jednocześnie o projekty związane z odtworzeniem atmosfery tamtego czasu. Oto główne kierunki działań Fundacji, które znajdą swój ostateczny kształt w proponowanych przez nas projektach, bieżących i długofalowych:


  • systematyczne publikowanie edycji dzieł zbiorowych lub pojedynczych utworów pozostających w rękopisie.

  • opracowanie i publikowanie innych archiwaliów związanych z historią miasta, jego twórców i działaczy

  • stworzenie miejsc pamięci, jednym z kluczowych przedsięwzięć chcielibyśmy uczynić stworzenie Pracowni Zenona Waśniewskiego – muzeum, skupiającego rozproszone dzieła, rękopisy i przedmioty osobiste najwybitniejszego malarza naszego miasta

  • odtworzenie redakcji „Kameny”

  • stworzenie osobliwej atrakcji – chełmskiego fotoplastikonu – symbolu przełomu wieków, który z pewnością pozwoli poczuć atmosferę tamtego czasu

 
 
Szukaj
  • Rafał Czyżyk

Projekt "Współczesna Polska Proza"

Rozpoczynamy nowy projekt zwiazany z organizacja spotkań z ważnymi pisarzami współczesnymi Europy Środkowowschodniej. Współczesna Polska Proza to pierwszy cykl spotkań zobejmujacy polskich prozaików, którzy nie stanowia mainstreamu, ale przekaz ich twórczości jest niezwykle istotny dla odczytania naszej tożsamości. Projekt wspierany jest przy pomocy platformy wspieram.to - https://wspieram.to/Polska_Proza_Wspolczesna

fbclid=IwAR05PjiznMujMaJ2kHnA9FCYTDjo7hC10k2YTaNNTQoS1kTJRfhSBqMY22w. Będziemy wdzięczni za Państwa otwartość. Projekt zakłada, że przeprowadzone spotkania zostana utrwalone w formie filmu oraz ksiażki z wywiadami przeprowadzonymi już poza częścia oficjalna. Na pierwsze spotkanie zapraszamy 27 marca 2020 roku, które odbędzie się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti (ul. Partyzantów 40). Gościem spotkania będzie Kazimierz Orłoś.

15 wyświetlenia

Kontakt

Fundacja Kamena1933
NIP: 563-243-01-05
Regon: 365198806
KRS: 0000633075

ul. Różana 28, 22-100 Chełm

609761607

Dziękujemy za przesłanie!

Modern Laptop
 
 

609761607

©2020 by Fundacja Kamena1933. Proudly created with Wix.com