Traditional Library

FUNDACJA KAMENA1933 — WITAMY!

 

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

O NAS


Jesteśmy stąd. Stanowi nas pogranicze, miasto i jego niezwykła kultura, którą chcemy Ci opowiedzieć. Idea Fundacji nie zrodziłaby się, gdyby nie atmosfera czasu i ludzi. Upór i determinacja twórców jednego z najważniejszych czasopism artystycznych Europy Środkowej lat 30. Kiedy upadały czołowe czasopisma 20-lecia („Kwadryga”, „Skamander”, „Zdrój” i wiele innych...), dwu nauczycieli-pasjonatów postanowiło zaproponować nieco inny kierunek spojrzenia na kulturę. Wsłuchać się w Europę Środka. Dziś dorobek tamtego okresu stanowi nie tylko czasopismo, ale i osobiste historie twórców należących do jego kręgu Fascynujące historie... Chcemy zatem odkurzyć karty zapomnianych numerów „Kameny”, archiwa poetów i dzieła artystów. Fundacja Kamena1933 – pracownia 20-lecia – dzięki niemu Chełm wciąż inspiruje...

MISJA


Nasza misja skupiać się będzie wokół zagadnień kluczowych dla kulturowej tożsamości Chełma. Tożsamości, która wyrasta przecież z różnorodności. Wielokulturowości. Wyróżniającym się na tym tle zjawiskiem była z pewnością działalność kręgu twórców czasopisma „Kamena”. Nasze spojrzenie chcemy zatem opierać o ich dorobek, poszerzając jednocześnie o projekty związane z odtworzeniem atmosfery tamtego czasu. Oto główne kierunki działań Fundacji, które znajdą swój ostateczny kształt w proponowanych przez nas projektach, bieżących i długofalowych:


  • systematyczne publikowanie edycji dzieł zbiorowych lub pojedynczych utworów pozostających w rękopisie.

  • opracowanie i publikowanie innych archiwaliów związanych z historią miasta, jego twórców i działaczy

  • stworzenie miejsc pamięci, jednym z kluczowych przedsięwzięć chcielibyśmy uczynić stworzenie Pracowni Zenona Waśniewskiego – muzeum, skupiającego rozproszone dzieła, rękopisy i przedmioty osobiste najwybitniejszego malarza naszego miasta

  • odtworzenie redakcji „Kameny”

  • stworzenie osobliwej atrakcji – chełmskiego fotoplastikonu – symbolu przełomu wieków, który z pewnością pozwoli poczuć atmosferę tamtego czasu

 

REALIZOWANE PROJEKTY

Zapoznaj się z naszymi pomysłami i inicjatywami

KONFERENCJE "WSCHODNIE FORUM NAUKI"

To propozycja spotkań naukowych, adresowanych do doktorantów i młodych naukowców. Formuła konferencji zakłada możliwość publikacji artykułu naukowego w profesjonalnym wydawnictwie naukowym na poziomie 80 pkt.

WSPÓŁCZESNA POLSKA PROZA

W tej formule - formule rozmowy i osobistego spotkania - chcemy przekazywać wszystkim zainteresowanym refleksję na temat współczesnej polskiej prozy i literatury w ogóle.

CYKL KONFERENCJI NAUKOWYCH "DWUDZIESTOLECIE"

Jest to cykl konferencji wokół szeroko pojętego "dwudziestolecia", które to spotkania chcemy podsumowywać tematyczną, recenzowaną monografią naukową. Główne tematy, jakich dotyczyć będą konferencje, to: czasopiśmiennictwo, filozofia, teatr i literatura dwudziestolecia.

 
Szukaj
 
 

KONTAKT

Fundacja Kamena1933
NIP: 563-243-01-05
Regon: 365198806
KRS: 0000633075
nr konta bankowego:
PKO BP 70 1020 3150 0000 3302 0096 9261

ul. Różana 28, 22-100 Chełm

609761607

Modern Laptop
 

609761607

Formularz subskrypcji

©2020 by Fundacja Kamena1933. Proudly created with Wix.com